Hotell Refsnes Gods

517

Møterom 517

  • møterom, ubord, kurs, møte, konferanse
    517 U-bord
Møterom 517 er på 35 kvm, har naturlig dagslys og plass til 15 personer ved U-bord .